Kontakt

Kontaktní údaje:

ART PRO STUDIO s.r.o., zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u KS Brno, oddíl C, vložka 107113

IČO 07246382

DIČ CZ07246382

zastoupená jednatelkou Sylvou Jadrnou

se sídlem
Botanická 611/34
602 00 Brno


Email:  sylva.jadrna@gmail.com
Telefon: 733 631 571